THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Gần 200 cán bộ, hội viên Hội CCB huyện Thanh Trì được tuyên truyền luật phòng chống tham nhũng
Ngày đăng 24/07/2020 | 11:30  | Lượt xem: 426

Ngày 24/7/2020, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Thanh Trì tổ chức tuyên truyền Luật phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí cho cán bộ, hội viên Hội CCB huyện.

Tại Hội nghị gần 200 cán bộ, hội viên Hội CCB 16 xã, thị trấn đã được nghe Luật sư Nguyễn Quốc Tuấn – Trưởng văn phòng luật sư Tuấn Anh triển khai các nội dung của: Luật Phòng chống tham nhũng; Nghị định số 78 của Chính phủ và Thông tư số 08 của Thanh tra Chính phủ về kê khai minh bạch tài sản, thu nhập.

Luật sư Nguyễn Quốc Tuấn - Trưởng văn phòng luật sư Tuấn Anh, báo cáo viên hội nghị

Quang cảnh buổi tập huấn

Đồng chí báo cáo viên cũng đã triển khai những nội dung cơ bản của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Những vấn đề chung về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo; quy trình tiếp công dân; quy trình xử lý đơn; quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo và các văn bản hướng dẫn mới nhất năm 2018

Thông qua hội nghị giúp cho các cán bộ, hội viên Hội CCB huyện nắm rõ hơn những nội dung Luật Phòng, chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Từ đó, áp dụng vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả việc phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và nhân dân./