HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ DÂN PHỐ VÀ CÁC ĐƠN VỊ HIỆP QUẢN HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ DÂN PHỐ VÀ CÁC ĐƠN VỊ HIỆP QUẢN

Xã Tam Hiệp tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2022.
Ngày đăng 18/03/2022 | 11:00  | Lượt xem: 81

Ngày 18/3, UBND xã Tam Hiệp tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2022.

Năm 2021 Đảng ủy – UBND - UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của xã. Phong trào “Toàn dân ĐKXĐSVH” được nâng cao về chất lượng, tạo sự chuyển biến tích cực và gắn với cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết XDNTM – Đô thị văn minh”. Cảnh quan, môi trường ngày càng thu được kết quả; Việc cưới, việc tang, lễ hội có nhiều tiến bộ. Công tác quản lý và tổ chức lễ hội được đảm bảo an toàn, tôn vinh các giá trị văn hóa cộng đồng. Trong phong trào xóa đói giảm nghèo, bằng nguồn vốn giải ngân trên 20 tỷ của Ngân hàng Chính sách xã hội, các hội đoàn thể đã xây dựng nhiều mô hình giúp nhau “xoá đói giảm nghèo” như mô hình tổ tiết kiệm giúp vốn cho trên 500 hội viên, đoàn viên phát triển kinh tế hộ gia đình nên đến nay trên địa bàn xã không còn hộ nghèo, chỉ còn 31 hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn xã ước đạt 682 tỷ 068 triệu đồng, tăng trưởng so với năm 2020 đạt 7,9%. Tổng thu nhập các nguồn thu đạt 910 tỷ 412 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 55,9 triệu đồng/người/năm. Công tác xây dựng “Gia đình văn hóa”của xã đã triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Trung ương, của thành phố, của huyện. Việc bình xét GĐVH được các thôn thực hiện chặt chẽ, công khai, dân chủ có tác dụng giáo dục. Trong năm 2021, toàn xã đã có 3.970/4.250 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 93,41% trong đó có 20 hộ gia đình văn hoá tiêu biểu được UBND xã biểu dương và tặng giấy khen. Tại Hội nghị, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2022.