HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ DÂN PHỐ VÀ CÁC ĐƠN VỊ HIỆP QUẢN HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ DÂN PHỐ VÀ CÁC ĐƠN VỊ HIỆP QUẢN

Hội phụ nữ xã Tam Hiệp học tập, quán triệt Nghị quyết
Ngày đăng 16/06/2022 | 01:00  | Lượt xem: 47

Ngày 15/6, Hội LHPN xã Tam Hiệp tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027; các quy định của pháp luật về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình.

Tại hội nghị, trên 120 cán bộ, hội viên phụ nữ xã được nghe đồng chí Phạm Nguyên Nhung – HUV, Chủ tịch Hội LHPN Huyện quán triệt các nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022-2027 với 1 phong trào thi đua, 1 cuộc vận động, 2 khâu đột phá; 8 chỉ tiêu chủ yếu, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhóm giải pháp chung. Xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em, hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội nhiệm kỳ 2022-2027, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động có hiệu quả; Nâng cao vị thế, mở rộng ảnh hưởng của tổ chức Hội trong quan hệ đối ngoại.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng tuyên truyền những nội dung cơ bản về Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình và hướng dẫn những kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng chống bạo lực trong gia đình, chống xâm hại phụ nữ, trẻ em. Kỹ năng tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình.

Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII tạo nên sự thống nhất nhận thức, quyết tâm trong hành động trong cán bộ, hội viên phụ nữ xã Tam Hiệp thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Đồng thời, giúp cho cán bộ Hội viên phụ nữ xã nắm bắt kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới; nâng cao nhận thức pháp luật về bình đẳng giới và kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần từng bước thu hẹp khoảng cách về giới; nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội hiện nay.