GIỚI THIỆU CHUNG GIỚI THIỆU CHUNG

TAM HIỆP - VÙNG ĐẤT, CON NGƯỜI VÀ TRUYỀN THỐNG

Ngày đăng 11/06/2021 | 15:08  | Lượt xem: 960
  TAM HIỆP - VÙNG ĐẤT, CON NGƯỜI VÀ TRUYỀN THỐNG I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ SỰ THAY ĐỔI ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH Tam Hiệp nằm ở phía Tây Bắc huyện Thanh Trì, phía Bắc...